Paper amb herba

Barraques Banyoles

Paper amb l’herba (que menja el xai) fet a mà per Sastres Paperers